EA (European Co-operation for Accreditation) er samarbeidsorganet for alle akkrediteringsorgan i Europa.

Norsk akkreditering er signatar til EAs multilaterale avtale om akkreditering. Som signatar til alle avtaler i EA er Norsk akkreditering, og Norge, også signatar til de to verdensomspennende akkrediteringsavtalene, ILAC MLA og IAF MRA.

For EA er den overordnede strategiske målsettingen å ivareta verdien og troverdigheten til akkrediterte samsvarsvurderingstjenester i det europeiske markedet.

EA er formelt utnevnt som ansvarlig for den europeiske akkrediteringsinfrastruktur i forordning (EF) nr 765/2008 av Europaparlamentet og Rådet av 9. juli 2008, artikkel 14, punkt 6.

Medlemsorganisasjon

EA er en medlemsorganisasjon. Organisasjonen styres av EAs generalforsamling som møtes to panger per år. 

Driften av organisasjonen gjøres av et sekretariat som hovedsaklig er lokalisert i Paris. 

Organisasjonen består av komiteer som håndterer faglig utvikling av organisasjonen, en ledelseskomite og et rådgivende organ som består av interesserte parter. 

EAs komiteer:

  • Executive comittee
  • Multilateral comittee
  • Horizontal harmonization comittee
  • Laboratory comittee
  • Inspection comitte
  • Certification comittee
  • Communication and publications comittee