Norsk akkreditering er signatar til de europeiske, og dermed de verdensomspennende avtalene om gjensidig godkjenning av analyser, kalibreringer, sertifikater og inspeksjonsrapporter. 

Gjennom disse avtalen kan norske myndigheter bruke akkreditering for å vise samsvar med EU-direktiver og krav i WTO TBT (World Trade Organisation Technical Barriers to Trade) avtaler.

For norske bedrifter betyr akkreditering enklere tilgang til eksportmarkedene gjennom at produktkrav kan oppfylles i Norge og være gyldig i store deler av verden.

Også for importbedrifter er det en fordel at samsvarsvuderinger gjøres i et gjensidig anerkjennende regime. Produksjonskostnader går ned ved færre samsvarsvurderinger, og norsk industri kan bruke internasjonalt anerkjente analyser og sertifikater for å dokumentere produktsikkerhet overfor nasjonale markedskontrollmyndigheter.

Norsk akkrediterings MLA/MRA avtaler

Norsk akkreditering er signatar til alle relevante internasjonale avtaler om akkreditering. Les mer om de internasjonale avtalene under EA, ILAC og IAF i menyen til venstre.