GLP er et regulatorisk krav. Alle laboratorier i Norge skal arbeide i henhold  til prinsipper for GLP dersom de skal sende sikkerhetsdata til ulike nasjonalt  regulerende myndigheter.

Akkreditering er en frivillig ordning. Det er opptil laboratoriet, sertifiserings- eller inspeksjonsorganet selv å vurdere å bli akkreditert.