EMAS, Eco Management and Audit Scheme, er en frivillig ordning for registrering av organisasjoner som tilfredsstiller kravene til miljøstyringssystem og rapportering. Ordningen ble innført i alle EØS land gjennom en EU forordning i april 1995 og med en senere revidering i april 2001. I Norge er forordningen tatt inn i forurensningslovens § 52.c.

Organisasjoner som ønsker å delta i ordningen må tilfredsstille en rekke krav. I hovedsak går disse ut på at organisasjonen må utarbeide og iverksette egne miljømål, egen miljøpolitikk og systemer for miljøstyring, samt regelmessig utarbeide og offentliggjøre en godkjent miljøredegjørelse.

Akkrediterte miljøkontrollører skal godkjenne miljøredegjørelsen og for øvrig verifisere at organisasjonen møter alle krav i forordningen. Dette er en forutsetning for at organisasjonen skal bli registrert i vårt nasjonale EMAS-register i Brønnøysund og EMAS-registeret i EU.

NAs hjemmesider har ytterligere informasjon av interesse for akkrediterte miljøkontrollører:

  • Krav til miljøkontrollører
  • Rettigheter som miljøkontrollør
  • Akkrediteringsprosessen
  • Kostnader for å bli akkreditert
  • Akkrediterte miljøkontrollører

De to andre myndighetsorganene som arbeider aktivt med EMAS ordningen har også informasjon om EMAS på sine hjemmesider:

Du finner mer informasjon om EMAS-ordningen på kommisjonens sider: