Du er her:

Kurs i ulike akkrediteringsstandarder

16.03.2021 09:00 - 16.03.2021 16:00

Nettbasert kurs Teams

3000 ,-

09.03.2021

Kurs i ulike akkrediteringsstandarder vil gi dypere innsikt i akkrediteringskravene

Målgruppe

Kurs i ulike akkrediteringsstanderder er for deg som jobber i en virksomhet som søker akkreditering, eller som ønsker en dypere forståelse for akkrediteringskravene. Dette kan for eksempel være kvalitetsledere, interne revisorer, tekniske bedømmere eller andre aktuelle. 

Kursbeskrivelse

I løpet av kurset vil deltakerne få en gjennomgang av de ulike kravene i akkrediteringsstandardene. For å gjøre kurset så relevant som mulig, vil kurslederne i stor grad tilpasse innholdet til deltakerne, både med hensyn til innhold og nivå. 

Tema for kursdagen 

  • Krav til organisasjon
  • Krav til ressurser
  • Prosesskrav/tekniske krav
  • Krav til upartiskhet
  • Krav til konfidensialitet 

 

Kurset vil bli rettet mot de akkrediteringsstandardene der det er påmeldte deltakere.

Kursavgift dekker nødvendige forberedelser, kursmateriell og gjennomføring av kursdagen.

Påmeldingen er bindene etter påmeldingsfristen.

På grunn av smittesituasjonen gjennomføres kurset på Teams.

 

Om du ikke mottar påmeldingsbekreftelse, så kan denne i noen tilfeller havne i søppelpostmappen.

Påmelding:

Fornavn*
Etternavn*
E-post*
Telefon / mobil
  
Virksomhetens/personens navn*
Organisasjonsnummer 9 siffer
Bestillingsreferanse*
  
Aktuell akkrediteringsstandard