Du er her:

Færre havarier og mindre rømming

Akkreditering i oppdrettsnæringen bidrar til forbedret kvalitet i mange ledd, hevder seksjonssjef Tove Kristin Dokka i Norsk akkreditering

På oppdrettsfiskens ferd fra fjord til bord bidrar akkreditering til forbedret kvalitet i mange ledd. Dette sier Tove Kristin Dokka, seksjonssjef i Norsk akkreditering til bladet Norsk Fiskeoppdrett (10, 2020) hos Kyst.no.

Hun hevder at næringen har blitt bedre og peker blant annet på færre havarier og mindre rømming, men sier samtidig at det fremdeles er mange punkter som kan forbedres.

De fleste ønsker å fremheve kvaliteten på det de leverer og Dokka opplyser at flere inspeksjons- og sertifiseringsorgan ønsker å bli akkreditert for områder hvor det ikke er et myndighetskrav.

Her kan du lese hele intervjuet med Tove Kristin Dokka i bladet Norsk Fiskeoppdrett.