NAs direktør Cecilie Laake åpnet akkrediteringsdagen

Presentasjonar frå akkrediteringsdagen 2018

Under kan du laste ned støtteark frå akkrediteringsdagen 2018.

 

 

Direktør i Standard Norge Jacob Mehus

Arbeidsmiljø - Berit Bakke, Stami

ISO 45001 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø - Guri Kjørven, Standard Norge

ISO 45001 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø erfaringer - Morten Berntsen, KIWA

GDPR - Hallstein Husand, Datatilsynet

GDPR i praksis, sett fra en teknisk bedømmer - Anders Bergmann, Greenfinger

 

Rom 1

Omfang og fleksibel akkreditering - Beate Brekke Hellerud

Erfaringer etter bedømminger med ISO/IEC 17025 - Maarten Aerts

E-innsyn - Knut Thomas Sjølie

 

Rom 2

Sertifisering: Observasjoner, diskusjon og erfaringsutveksling - Tove Kristin Dokka

Fellestrekk og forskjeller i de ulike akkrediteringsstandardene - Beate Brekke Hellerud

ISO 37001 Ledelsessystemer for antikorrupsjon - Kristian Thaysen

Krav til tester som grunnlag for produktsertifisering - Tove Kristin Dokka og Beate Brekke Hellerud

 

Rom 3 NYTEK

Fiskeridirektoratet - Pål Alexander Fossan og Jon Eide Pettersen

NYTEK og landbaserte anlegg. Aktuelle problemstillinger og avvik fra besøk - Lars Andre Dahle

Observasjoner og nye (frivillige) ordninger, diskusjon og erfaringsutveksling - Brian Jeffrey Reed

Bølgeberegninger til lokalitetsrapporter - Svein Erling Hansen

 

Rom 4

Prøvetaking og den nye ISO/IEC 17025 - Maarten Aerts

Måleusikkerhet ved prøvetaking, eksempel på praktisk tilnærming- Astrid Nordbotten

Styringssystem, internrevisjon og avviksbehandling - Anne Lise Lunde og Indira Secic

 
 
Dei som ikkje brukte støtteark er ikkje synliggorde her no.