Du er her:

IAF MD17 revidert

Denne meldingen gjelder for alle akkrediterte sertifiseringsorganer for styringssystemer og gjelder endringer i IAF-dokument MD 17.

IAF MD 17  «Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies» er oppdatert og ble publisert 7. mai 2019 med en 1-års overgangsperiode, noe som betyr at den nye versjonen må iverksettes fullt ut og tas i bruk av alle akkrediterte sertifiseringsorganer innen 7. mai 2020.

Oppdateringen tydeliggjør kravene til observasjonsaktiviteter i akkrediteringssyklusen.

Oppdateringen inneholder også observasjonskrav for sertifiseringsstandard for arbeidsmiljø som tidligere ble inkludert i IAF MD 22

NA har gjennomgått oppdatert MD og tar inn disse avklaringene, om nødvendig, i planleggingsprosessene våre.

 

Eventuelle spørsmål rettes til seksjonssjef Tove Kristin Dokka eller aktuell saksbehandler.

IAF MD 17

Last ned dokumentet fra IAFs hjemmesider her