Du er her:

Teknisk meldinger

Her finnes meldinger om endringer i dokumenter som kan ha betydning for akkrediteringer. 

Meldinger om endringer

27.09.2019

IAF MD 11 – Application of ISO/IEC 17021 for Audit of Integrated Management Systems har blitt republisert

27.09.2019

Denne meldingen gjelder for alle akkrediterte sertifiseringsorganer for styringssystemer og gjelder endringer i IAF-dokument MD 22:2019

27.09.2019

IAF MD 5: 2019 Determination of Audit Time of Quality, Environmental, and Occupational Health & Safety Management Systems ble publisert 7. mai 2019.

"Application of ISO/IEC 17021:2011 in the Service Management Sector" ble trukket 17. juli 2019, i tråd med IAF resolution 2017-18

26.09.2019

Denne meldingen gjelder for alle akkrediterte sertifiseringsorganer for styringssystemer og gjelder endringer i IAF-dokument MD 17.