Eurofins Food & Feed Testing Norway AS (http://www.eurofins.no)

En norsk arrangør av SLP innen området mikrobiologi (mat og drikkevann). De er akkreditert som SLP-arrangør (Akkrediteringsnummer PT 001).

 

LGC Standards (www.lgcpt.com)

En engelsk SLP arranger som tilbyr SLP innen en rekke fagområder og produktgrupper. Dekker både mikrobiologisk og kjemisk analyse av mat og drikke, drikkevann, for og miljøprøver, blant annet analyser i forbindelse med utslipp til luft. Tilbyr omkring 30 SLP-programmer og er akkreditert av UKAS som SLP-arrangør.

 

DRRR (www.drrr.de )

En tysk SLP arranger som tilbyr SLP innen sensorisk, mikrobiologisk og kjemisk analyse av mat og drikke, drikkevann, for og kosmetikk. De tilbyr også SLP innen emballasjetesting.

 

IRMM (http://www.irmm.jrc.be )

The Institute for Reference Materials and Measurements i Belgia tilbyr kjemiske SLP programmer under varemerket IMEP (http://www.irmm.jrc.be/imep/ ). Hva som tilbys varierer fra år til år, og det kan derfor være lurt å følge med hva de har tenkt å arrangere.

I Norge er det Dag Grønningen på Veterinærinstituttet som er kontaktperson. Grønningen kan kontaktes på
E-postadresse : dag.gronningen@vetinst.no

 

SYKE ( http://www.environment.fi/syke )

Det finske miljøinstituttet (SYKE) er akkreditert av FINAS som SLP-arrangør innen kjemiske analyser på miljøprøver. Arrangerer blant annet SLP på Calorific value i brennstoff.

 

Quality Consult (http://www.aqc.it)

En italiensk SLP arranger som tilbyr SLP-programmer innen kjemisk analyse (organisk og uorganisk) av kloakkslam, avfallsvann, drikkevann og jord.

 

SLV (http://www.slv.se )

Det svenske næringsmiddeltilsynet (Livsmedelverket) tilbyr SLP innen mikrobiologi (mat og drikkevann) og kjemi (mat).

 

BIPEA (http://www.bipea.org/en/)

En fransk SLP arrangør akkreditert av COFRAC. De tilbyr SLP’er innen en rekke områder, blant annet
• Næringsmidler
• Oljer og oljeholdige produkter
• Dyrefor
• Drikke
• Forurensende stoffer (Sprøytemidler, Mycotoxiner etc.)

 

IFA (http://www.ifatest.at/english/index_e.html)

IFA i Østerrike tilbyr SLP innen vannanalyse, organisk og uorganisk kjemi (næringsstoffer og mikroforurensning). De følger ISO-guide 43-1 og er anbefalt av det Østerrikske akkrediteringsorganet BMWA