På disse sidene finnes informasjon om ulike arrangører av regulære SLP-programmer, både akkrediterte og ikke-akkrediterte.

Ønsker du å søke etter SLP arrangementer så kan du benytte databasen EPTIS. Her er litt informasjon om databasen:

I perioden 1998-2000 arbeidet EA, Eurachem og Eurolab frem et felles databaseverktøy som skulle gjøre det mulig å samle alle tilbud om SLPer på en plass. Verktøyet ble kalt EPTIS (European Proficiency Testing Information System), og er i dag tilgjengelig for alle som ønsker å tilby SLP-arrangementer på kommersiell basis. Innholdet er utelukkende basert på selvdeklarasjon fra arrangøren.

Informasjon fra andre akkrediteringsorgan som har akkrediterte SLP arrangører:

For mer informasjon om og søk etter akkrediterte nasjonale tilbydere av SLP-programmer følg lenke til EA til nederst på denne siden.