Skjemaer

* Årsrapport om omsetning for sertifiseringsorgan gjøres på web-skjema. Alle aktuelle får tilsendt instruksjoner når tidsfristen for årsrapportering nærmer seg

Skjemaer

 1. NA-S20b: Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for produkter

  Gyldig fra: 31.03.2016
  Revisjonsnummer: 8.03
  ID: dok00316

  NA-S20b: Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for produkter

  Last ned Last ned dok00316.docx
 2. NA-S20c: Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for styringssystemer

  Gyldig fra: 18.04.2016
  Revisjonsnummer: 5.02
  ID: dok00317

  NA-S20c: Søknadskjema av sertifiseringsorgan som søker akkreditering som sertifiseringsorgan for styringssystemer

  Merknader

  Mindre endringer i formuleringer

  Last ned Last ned dok00317.docx
 3. Samsvarsmatrise for organ som tilbyr revisjon og sertifisering av leiingssystemar- Del 1: NS-EN ISO/IEC 17021-1:2015 (nynorsk)

  Gyldig fra: 04.05.2017
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00550

  Merknader

  Denne samsvarsmatrisen skal fyllast ut av sertifiseringsorgan som søkjer om, eller ynskjer å fornya sin akkreditering. I tillegg skal han fyllast ut ved større endringar i kvalitetssystem eller i organisasjonen.

  Last ned Last ned dok00550.docx
 4. Samsvarsmatrise for organer som tilbyr revisjon og sertifisering av ledelsessystemer - Del 1: NS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

  Gyldig fra: 04.05.2017
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00549

  Merknader

  Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut av sertifiseringsorgan som søker om, eller ønsker å fornye sin akkreditering. I tillegg skal den fylles ut ved større endringer i kvalitetssystem eller i organisasjonen.

  Last ned Last ned dok00549.docx
 5. Samsvarsmatrise for organer som tilbyr sertifisering av produkter, prosesser og tjenester - NS-EN ISO/IEC 17065:2012

  Gyldig fra: 09.10.2017
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00577

  Merknader

  Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut av sertifiseringsorgan som søker om, eller ønsker å fornye sin akkreditering. I tillegg skal den fylles ut ved større endringer i kvalitetssystem eller i organisasjonen. Samsvarsmatrisen dekker kravene i NS-EN ISO/IEC 17065:2012.

  Last ned Last ned dok00577.doc
 6. Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for kvalitetsstyringssystem - Nynorsk (NA-S20c-n)

  Gyldig fra: 03.05.2016
  Revisjonsnummer: 4.02
  ID: dok00373

  Ny-Norsk

  Merknader

  Mindre endrigner i formuleringer

  Last ned Last ned dok00373.docx
 7. Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for personell (NA-S20d)

  Gyldig fra: 16.04.2016
  Revisjonsnummer: 5.01
  ID: dok00318

  NA-S20d: Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for personell

  Merknader

  Mindre endringer i formuleringer

  Last ned Last ned dok00318.docx
 8. Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for produkt - Nynorsk (NA-S20b-n)

  Gyldig fra: 19.04.2016
  Revisjonsnummer: 8.04
  ID: dok00372

  NA-S20b-n: Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for produkt. Ny-norsk

  Merknader

  Mindre endringer i formuleringer

  Last ned Last ned dok00372.docx
 9. Søknad om akkreditering som verifikasjonsorgan (NA-S20l)

  Gyldig fra: 18.04.2016
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00322

  NA-S20l: Søknad om akkreditering som verifikasjonsorgan

  Merknader

  Mindre endringer i formuleringer

  Last ned Last ned dok00322.docx
 10. TKO - Søknad om akkreditering som grunnlag for utpeking som teknisk kontrollorgan

  Gyldig fra: 26.02.2014
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00432

  Søknad om akkreditering som teknisk kontrollorgan

  Last ned Last ned dok00432.pdf