Systemsertifiseringsorgan kan benytte IAFs logo sammen med akkrediteringsmerket

Sertifiseringsorgan som sertifiserer kvalitetssystemer (ISO 9001), miljøstyringssystemer (ISO 14001) og produkter kan benytte IAFs logo sammen med akkrediteringsmerket.

Søknadsskjema for bruk av IAFs logo finnes her.