Akkreditering av sertifiseringsorgan omfatter:

  • NS-EN ISO/IEC 17021 Samsvarsvurdering - krav til organer som tilbyr revisjon og sertifisering av styringssystemer
  • NS-EN ISO/IEC 17065 Krav til sertifiseringsorganer for produkter, prosesser og tjenester
  • ISO/IEC 17024 Samsvarsvurdering - Generelle krav til organer for sertifisering av personell
  • EMAS - Akkreditering av miljøkontrollører (mer informasjon her)