Kontakt

Kontaktpersoner i Norsk akkreditering som jobber med akkreditering av prøving og kalibreringslaboratorier.

Seksjonssjef akkreditering og GLP

Portrettbilde av ansatt Beate Brekke Hellerud
Beate Brekke Hellerud
Seksjonssjef akkreditering og GLP

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 924 27 546

E-post: bbh@akkreditert.no

Seksjonssjef akkreditering

Portrettbilde av ansatt Tove Kristin Dokka
Tove Kristin Dokka
Seksjonssjef akkreditering

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 957 51 309

E-post: tkd@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt Vegar Evenrud
Vegar Evenrud
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 476 43 707

E-post: vev@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Finn Dag Hjelseth
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 991 54 646

E-post: fdh@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt Javier Martínez Alarcón
Javier Martínez Alarcón
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 458 53 272

E-post: fma@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt Elena Petrovich
Elena Petrovich
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 975 04 346

E-post: epe@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt Brian Jeffrey Reed
Brian Jeffrey Reed
Ledende bedømmer

Telefon: +47 64 84 86 00

Mobil: +47 454 90 320

E-post: bjr@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt Siri Beisvåg Rom
Siri Beisvåg Rom
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 975 24 680

E-post: sro@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt Lina Sandanger
Lina Sandanger
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 970 71 968

E-post: lsa@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt Indira Secic
Indira Secic
Ledende bedømmer

Telefon: +47 64 84 86 00

Mobil: +47 926 55 575

E-post: ise@akkreditert.no