Hva mener vi i NA når vi snakker om Mat- og miljølaboratorier

Mat- og miljølaboratorier er organisasjoner som utfører:

  • Prøvetaking av for eksempel; miljøprøver, drikkevann, hygienekontroll, fόr etc (P30xx)
  • Kjemisk (P12), mikrobiologisk (P16), molekylærbiologisk (P24) og sensorisk (P19) analyse av næringsmidler og drikkevann
  • Analyse av genetisk modifiserte organismer (GMO) (P26) i næringsmidler og fόr
  • Kjemisk (P12) og mikrobiologisk (P16) analyse av fόr og miljøprøver
  • Taksonomiske analyser (P21) 
  • Måling av ioniserende stråling (P22) i næringsmidler, fόr og miljøprøver
  • Kjemisk (P12), mikrobiologisk (P16), molekylærbiologisk (P24) og biologisk (P25) analyse av alle andre typer prøver bortsett fra prøver innenfor human- og veterinærmedisin
  • Vurdering og fortolkning av resultater (P32) fra prøvetaking og analyse av næringsmidler, drikkevann, fόr og miljøprøver

For definisjon av de ulike analyseområdene (P12, P16, P19 osv.) henvises det til Områdeinndeling for kalibreringslaboratorier, prøvingslaboratorier, medisinske laboratorier og SLP arrangører