På dette området vil det komme relevant informasjon for organisasjoner som søker om eller er akkreditert for kalibrerings-, eller som fysisk prøvingslaboratorium, i henhold til ISO 17025