Dokumenter og skjema

Her finnes alle dokumenter og skjema relevant for ISO 17025 og ISO 17043-akkrediterte organisasjoner.

Listen kan sorteres etter tittel, gyldig fra dato og dokument-id ved å trykke på sorteringslenkene under. 

Du kan også søke etter skjemar ved å bruke søkefunksjonen øverst på siden. 

Dokumenter og skjema

 1. 17025:2017 GAP

  Gyldig fra: 09.10.2018
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00616

  Merknader

  Dette skjemaet skal fylles ut av alle organisasjoner som er akkreditert etter ISO/IEC 17025:2005 og som ønsker å bli bedømt etter ISO/IEC 17025:2017 ved neste kommende bedømming fra NA. Utfylt skjema sendes til Norsk akkreditering i forbindelse med innsending av dokumentasjon i henhold til Vilkår for å være akkreditert punkt 16.

  Last ned Last ned dok00616.xlsx
 2. Akkreditering av prøvetaking

  Gyldig fra: 02.01.2018
  Revisjonsnummer: 6.02
  ID: dok00076

  Merknader

  På grunn av teknisk feil i versjon 6.00 og 6.01 ble dokumentet oppdatert. Det er ikke foretatt endringer i innhold i versjon 6.02. Formålet med dette dokumentet er å gi en veiledning for organisasjon som ønsker å akkreditere prøvetakingsvirksomhet og feltprøvetaking. Veiledningen bygger på kravene som er beskrevet i NS-EN ISO/IEC 17025:2005.

  Last ned Last ned dok00076.doc
 3. EA-4/02 M: 2013 Evaluation of the Uncertainty of Measurement In Calibration

  Gyldig fra: 18.10.2013
  Revisjonsnummer: 2.00
  ID: dok00532

  Merknader

  Nytt dokumentet som sammen med ILAC P14 erstatter tdiligere NA Dok 52 som er tilbaketrukket fra og med 01.01.2017.

  Last ned Last ned dok00532.pdf
 4. Fleksibelt akkrediteringsomfang for prøvingslaboratorier (NA Dok. 50)/Flexible scope for testing laboratories (NA Doc. 50)

  Gyldig fra: 12.05.2016
  Revisjonsnummer: 3.00
  ID: dok00085

  NA dok 50 Formålet med dette dokumentet er å beskrive NAs ordning med fleksibel akkreditering, og å gi veiledning til prøvingslaboratorier som ønsker å få innvilget denne type akkreditering.

  Merknader

  Formålet med dette dokumentet er å beskrive NAs ordning for fleksibel akkreditering, og å gi veiledning til prøvingslaboratorier som ønsker å få innvilget denne type akkreditering. The purpose of this document is to describe NA's arrangements for flexible scope, and to give guidance to laboratories applying for such accreditations. Nytt tospråkligversjon / New bilingual version

  Last ned Last ned dok00085.pdf
 5. Forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester (NA Dok. 15) / Directive for accreditation fees (NA Doc 15)

  Gyldig fra: 09.07.2015
  Revisjonsnummer: 19.02
  ID: dok00069

  Dokumentet beskriver gebyrene som er knyttet til tjenester fra Norsk akkreditering. / This document describes the fees associated with services provided by Norwegian Accreditation

  Merknader

  Dokumentet beskriver gebyrene som er knyttet til tjenester fra Norsk akkreditering. Dokumentet beskriver gebyrene som er knyttet til tjenester fra Norsk akkreditering. This document describes the fees associated with services provided by Norwegian Accreditation

  Last ned Last ned dok00069.pdf
 6. Gradering av avvik (NA Dok. 55)

  Gyldig fra: 18.04.2016
  Revisjonsnummer: 3.00
  ID: dok00090

  Dette dokumentet beskriver den måten Norsk akkreditering graderer avvik på. Noen eksempler på de ulike graderingene er gitt.

  Merknader

  Dette dokumentet beskriver den måten Norsk akkreditering graderer avvik på. Noen eksempler på de ulike graderingene er gitt.

  Last ned Last ned dok00090.pdf
 7. ILAC-P14:01/2013 Uncertainty in Calibration

  Gyldig fra: 24.11.2013
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00533

  Merknader

  Nytt dokumentet som sammen med EA-4/02 erstatter tdiligere NA Dok 52 som er tilbaketrukket fra og med 01.01.2017.

  Last ned Last ned dok00533.pdf
 8. Krav til kalibrering og kontroll av termometre for akkrediterte laboratorier/Traceability requirements of the temperature measurement for accredited laboratories (NA Dok. 26b)

  Gyldig fra: 21.03.2017
  Revisjonsnummer: 4.01
  ID: dok00075

  NA dok 26b Dette dokumentet beskriver de krav som gjelder til kalibrering og kontroll av termometre som brukes ved akkrediterte laboratorier.   This document describes the requirements for traceability of temperature measurements in support of calibration and testing activities using specifically instruments.

  Merknader

  Referanser til tidligere NA Dok 52 er endret til EA-4/02 og ILAC P14. References to the former NA Doc 52 is changed to EA-4/02 and ILAC P14.

  Last ned Last ned dok00075.pdf
 9. Krav til kalibrering og kontroll av vekter for akkrediterte prøvingslaboratorier (NA Dok. 26a)/Requirements for calibration and control of balances in accredited testing laboratories (NA Doc. 26a)

  Gyldig fra: 21.03.2017
  Revisjonsnummer: 4.04
  ID: dok00074

  NA dok 26a Dette dokumentet beskriver de krav som gjelder til kalibrering og kontroll av vekter som brukes ved akkrediterte prøvingslaboratorier. This document provides specific requirements for accredited testing laboratories on calibration and/or control of their balances. Endringer i denne versjonen/changes in this version: Formelen for sammenhengen mellom reell masse og konvensjonell masse i pkt. 5 manglet og er satt inn. The formula for the relationship between the real mass and conventional mass in chap. 5 was missing and is inserted.

  Merknader

  Referanser til tidligere NA Dok 52 er endret til EA-4/02 og ILAC P14. References to the former NA Doc 52 is changed to EA-4/02 and ILAC P14.

  Last ned Last ned dok00074.pdf
 10. Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr for akkrediterte prøvingslaboratorier (NA Dok 26C)

  Gyldig fra: 16.04.2016
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00064

  NA dok 26 c Dette dokumentet angir krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr som brukes ved akkrediterte prøvingslaboratorier.

  Merknader

  Dette dokumentet angir krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr som brukes ved akkrediterte prøvingslaboratorier. Ingen andre endringer i innhold denne versjon enn tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00064.pdf
 11. NA-S20a: Søknad om akkreditering/utvidelse av akkreditering for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner (ISO 17025)

  Gyldig fra: 18.04.2016
  Revisjonsnummer: 8.02
  ID: dok00315

  NA-S20a: Søknad om akkreditering/ utvidelse av akkreditering for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner (ISO 17025)

  Merknader

  Mindre endring i formuleringer

  Last ned Last ned dok00315.docx
 12. NA-S5: Søknadsomfang, prøving (ISO 17025)

  Gyldig fra: 13.12.2010
  Revisjonsnummer: 7.01
  ID: dok00283

  NA-S5: Søknadsomfang, prøving (ISO 17025)

  Merknader

  Dokumentinformasjon er lagt satt inn i regneark.

  Last ned Last ned dok00283.xlsx
 13. Områdeinndeling for kalibreringslaboratorier, prøvingslaboratorier, medisinske laboratorier og SLP arrangører/Technical areas for calibration laboratories, test laboratories, medical laboratories and PT-providers (NA Dok. 24a)

  Gyldig fra: 16.04.2016
  Revisjonsnummer: 5.00
  ID: dok00070

  Merknader

  Dette dokumentet skal sikre en harmonisert beskrivelse av akkrediteringsomfanget for kalibreringslaboratorier/ prøvingslaboratorier, medisinske laboratorier og SLP-arrangører som er akkreditert etter henholdsvis NS-EN ISO/IEC 17025, NS-EN ISO 15189 og NS-EN ISO/IEC 17043. This document shall ensure a harmonized description of accredited scopes for calibration laboratories, test laboratories, medical laboratories and PT-providers, which are accredited according to NS-EN ISO 17025 NS-EN ISO 15189 and NS-EN ISO/IEC 17043 Endret heading, rettet i formattering og fonter, ordnet overskrifter og innholdsfortegnelse. La til referanse. Modified header, corrected formatting and fonts, arranged headings and table of contents. Added references.

  Last ned Last ned dok00070.docx
 14. Samsvarsmatrise for ISO/IEC 17025:2017

  Gyldig fra: 30.10.2018
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00618

  Last ned Last ned dok00618.doc
 15. Samsvarsmatrise for ISO/IEC 17025:2017(E)

  Gyldig fra: 19.12.2017
  Revisjonsnummer: 3.00
  ID: dok00553

  Merknader

  Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut av organisasjoner som søker om, ønsker å opprettholde og eller fornye sin akkreditering. Samsvarsmatrisen dekker kravene i ISO/IEC 17025:2017(E)*. * Engelsk versjon. Standarden er ikke oversatt til norsk.

  Last ned Last ned dok00553.docx
 16. Sjekkliste for SLP arrangører NS-EN ISO 17043 (NA-S10a)

  Gyldig fra: 22.06.2015
  Revisjonsnummer: 1.03
  ID: dok00301

  NA-S10a: Sjekkliste for SLP arrangører (NS-EN ISO 17043)

  Merknader

  Endring av format.

  Last ned Last ned dok00301.docx
 17. Søknad om akkreditering/ utviding av akkreditering for laboratorium - Nynorsk (NA-S20a-n)

  Gyldig fra: 19.04.2016
  Revisjonsnummer: 6.02
  ID: dok00371

  Ny-norsk

  Merknader

  Mindre endringer i formuleringer

  Last ned Last ned dok00371.docx
 18. Søknad om akkreditering/utvidelse av akkreditering for SLP arrangører (NA-S20k)

  Gyldig fra: 25.04.2016
  Revisjonsnummer: 2.02
  ID: dok00321

  NA-S20k: Søknad om akkreditering/ utvidelse av akkreditering for SLP arrangører

  Merknader

  Mindre endringer i formuleringer

  Last ned Last ned dok00321.docx
 19. Søknadsomfang, kalibreringslaboratorier NS-EN ISO 17025 (NA-S18)

  Gyldig fra: 21.11.2017
  Revisjonsnummer: 4.01
  ID: dok00314

  NA-S18: Prosedyreoversikt for kalibreringslaboratorier. Fylles ut dersom søker har flere kritiske lokaliteter som utfører nøkkelaktiviteter.  Med nøkkelaktiviteter menes en eller flere av følgende: Utarbeidelse av tilbud/kontrakt, godkjennelse av styrende dokumenter, kvalifisering av personell, utførelse av kalibrering, godkjenning av kalibreringsbevis.  Dersom det er ulike kalibreringer på det ulike lokasjoner må dette spesifiseres.

  Merknader

  Satt inn en liten endring som gjør at NA ikke krever en ny side per fagområde for å unngå unønvendig merarbeid og dokumentasjon når flere fagområder ligger spredt over mange ulike dokumenter. satt også inn referanse til IEC

  Last ned Last ned dok00314.docx
 20. Søknadsomfang, prøvetaking (ISO 17025) (NA-S5b)

  Gyldig fra: 18.04.2016
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00284

  Merknader

  Ingen andre endringer i innhold i denne versjonen enn tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00284.doc
 21. Søknadsomfang, prøving NS EN ISO 17025 (NA-S5)

  Gyldig fra: 18.04.2016
  Revisjonsnummer: 7.02
  ID: dok00281

  NA-S5: Søknadsomfang, prøving (ISO 17025)

  Merknader

  Ingen andre endringer i innhold i denne versjonen enn tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00281.docx
 22. Vedlegg 1 til NA Dok 14: Vilkår for bruk av Norsk Akkrediterings logo i akkrediteringsmerker og for henvisning til akkrediteringAnnex 1 to the NA Dok 14: Terms for Use of Norwegian Accreditation's logo in accreditation mark and for references to ac

  Gyldig fra: 03.06.2016
  Revisjonsnummer: 6.00
  ID: dok00068

  NA dok 14 vedlegg 1

  Merknader

  Kun tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00068.pdf
 23. Veiledning for organisasjoner som søker om akkreditering/ Guidance for organizations applying accreditation (NA Dok. 4)

  Gyldig fra: 03.06.2016
  Revisjonsnummer: 8.01
  ID: dok00065

  Dette dokumentet gir søkeren informasjon om saksgangen ved akkreditering og noen av de forpliktelser som følger av akkreditering. This document provides information to applicants about procedure related to handling of application for accreditation and some of the obligations on account of accreditation

  Merknader

  Norsk og engelsk versjon er slått sammen. Det er endret tittel, heading, små skrivefeil, kapitteloverskrifter, innholdsfortegnelse. Det er satt inn noen nye referanser. Norwegian and English versions are merged. There are changes in the title, heading, small typing errors, chapter headings, table of contents, There are inserted some new references

  Last ned Last ned dok00065.pdf
 24. Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner/Guidance to the accreditation conditions for laboratories (ISO/IEC 17025) (NA Dok. 9)

  Gyldig fra: 28.04.2016
  Revisjonsnummer: 7.01
  ID: dok00066

  NA dok 9 Dette dokumentet gir veiledning til vilkårene for akkreditering av laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner slik disse er angitt i akkrediteringsstandarden NS-EN ISO/IEC 17025:2005. Deler av denne veiledningen vil også være relevant for SLP-arrangører som er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17043:2010. This document gives guidance to the conditions for accreditation of laboratories and organizations performing sampling stated in the accreditation standard ISO/IEC 17025:2005. Part of this guidance document will also be relevant for PT-providers accredited according to ISO/IEC 17043:20010

  Merknader

  Dette dokumentet gir veiledning til vilkårene for akkreditering av laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner slik disse er angitt i akkrediteringsstandarden NS-EN ISO/IEC 17025:2005. Deler av denne veiledningen vil også være relevant for SLP-arrangører som er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17043:2010. This document gives guidance to the conditions for accreditation of laboratories and organizations performing sampling stated in the accreditation standard ISO/IEC 17025:2005. Part of this guidance document will also be relevant for PT-providers accredited according to ISO/IEC 17043:20010

  Last ned Last ned dok00066.pdf
 25. Vilkår for bruk av Norsk akkrediterings logo i akkrediteringsmerker og for henvisning til akkreditering og god laboratoriepraksis (GLP)Terms for use of Norwegian Accreditation's logo in accreditation marks and for references to accreditation andGLP

  Gyldig fra: 23.03.2016
  Revisjonsnummer: 10.00
  ID: dok00067

  NA dok 14 ette dokumentet regulerer bruk av Norsk Akkrediterings (NAs) logo i akkrediteringsmerker samt annen henvisning til akkreditering og GLP-registrering. This document regulates the use of Norwegian Accreditations (NA) logo in accreditation marks and other references to accreditation and GLP registrations.

  Merknader

  Disse elementene er tatt ut av dokumentet (These elements are taken out from the document): Kalibreringsmerket skal ikke innholde noen angivelse av neste kalibreringsdato (Calibration marks shall not imply next date of calibration.) Merket kan kjøpes i standard størrelse av NA, eller det kan trykkes av laboratoriene selv (Marks are available for purchase in standard size from NA. Alternatively laboratories can print their own marks.).

  Last ned Last ned dok00067.pdf
 26. Vilkår for å være akkreditert

  Gyldig fra: 12.01.2017
  Revisjonsnummer: 4.03
  ID: dok00072

  Dette dokumentet beskriver de vilkår som må oppfylles av organisasjoner som er akkreditert eller som søker akkreditering. 

  Merknader

  Versjon 4,03 er publisert grunnet ITK-problemer ved publisering av versjon 4,02 på nettsiden. Ingen endringer er foretatt i denne versjonen, men endringer i versjon 4.02 var: Tidligere NA Dok 52 "Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer" er tilbaketrukket fra og med 01.01.2017 og er erstattet med EA-4/02 og ILAC P14.

  Last ned Last ned dok00072.pdf