Skjemaer

Akkrediteringsvarlig for medisinske laboratorier

Portrettbilde av ansatt
Beate Brekke Hellerud
Seksjonssjef akkreditering og GLP

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 924 27 546

E-post: bbh@akkreditert.no

Skjema for medisinske laboratorier

 1. Samsvarsmatrise for ISO/IEC 17025:2017(E)

  Gyldig fra: 19.12.2017
  Revisjonsnummer: 3.00
  ID: dok00553

  Merknader

  Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut av organisasjoner som søker om, ønsker å opprettholde og eller fornye sin akkreditering. Samsvarsmatrisen dekker kravene i ISO/IEC 17025:2017(E)*. * Engelsk versjon. Standarden er ikke oversatt til norsk.

  Last ned Last ned dok00553.docx
 2. Søknad om akkreditering/utvidelse av akkreditering for medisinske laboratorier. Akkrediteringsstandard NS-EN ISO 15189 (NA-S20m)

  Gyldig fra: 23.05.2016
  Revisjonsnummer: 2.01
  ID: dok00323

  NA-S20m: Søknad om akkreditering/ utvidelse av akkreditering for medisinske laboratorier. Akkrediteringsstandard NS-EN ISO 15189

  Merknader

  Mindre endringer i formuleringer

  Last ned Last ned dok00323.docx
 3. Søknadsomfang (ISO 15189) (NA-S5m)

  Gyldig fra: 18.04.2016
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00286

  NA-S5m: Søknadsomfang for medisinske laboratorier(NS-EN ISO 15189)

  Merknader

  Ingen andre endringer i innhold i denne versjonen enn tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00286.docx