ISO/IEC 17025

Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse.

ISO 15189

Medisinske laboratorier - Krav til kvalitet og kompetanse

ISO/IEC 17043

Generelle krav til sammenlignende laboratorieprøving, SLP-leverandører.

GLP

OECD-prinsippene for god laboratoriepraksis (GLP) sikrer pålitelige testdata av høy kvalitet relatert til sikkerheten til industrielle kjemiske stoffer og preparater. Prinsippene er laget i sammenheng med harmonisering av testprosedyrer for gjensidig aksept av data.