Du er her:

Søkerkurs

29.08.2019 09:00 - 29.08.2019 16:00

Skedsmogata 5, 2000 Lillestrøm

3800 ,-

15.08.2019

Kurset er en introduksjon til å kunne søke om akkreditering.

 • Akkrediteringsprosessen
 • Krav i aktuelle standarder

Målgruppe

Søkerkurset er for deg som jobber i en organisasjon som ønsker å bli akkreditert, eller som ønsker å bli mer kjent med akkreditering og akkrediteringsprosessen. Kurset krever ikke spesielle forkunnskaper.

Kursbeskrivelse

For organisasjoner som søker akkreditering for første gang, er det et mål at søkerkurset skal bidra til at medarbeidere forstår hva som kreves for å bli akkreditert. Kurset skal gi innsikt i aktuelle akkrediteringsstandarder og de ulike delene i akkrediteringsprosessen. Dvs fra søknad til beslutning om innvilgelse. Kurset skal bidra til at det blir lettere å søke om og gjennomføre akkrediteringsprosessen.
Kursdeltakerne skal få kunnskap som hjelper med å:

 • Akkrediteringsprosessen
 • Forståelse av akutelle krav
 • Samsvarsvurdering og avviksbehandling
 • Forebygge avvik
 • Bruke standarden som et effektivt styringsverktøy
 • Forstå viktigheten og hensikten med standarder

Foreløpig program

09.00 – 16.00

 • Akkreditering, akkrediteringskrav og akkrediteringsprosessen
 • Hensikten med styringssystemer og oppbygging/innhold av samsvarsvurderingsstandarder
 • Gjennomgang av ledelseskrav i akkrediteringsstandarder

12:00-12:45

 • Lunsj

Kursavgift dekker nødvendige forberedelser, kursmateriell og lunsj kursdagen.

Påmeldingen er bindene etter påmeldingsfristen.

Kurset er fulltegnet. Kontakt Knut Thomas Sjølie om det er et sterkt ønske om plass på kurset. 

 

Påmelding:

Påmeldingsfristen har utløpt.