Du er her:

Teknisk bedømmerkurs

10.09.2020 09:00 - 10.09.2020 16:00

Norsk akkrediterings lokaler

2000 ,-

03.09.2020

Som en følge av coronasituasjonen er teknisk bedømmerkurset som skulle vært gjennomført torsdag 19 mars utsatt til 10 september.

Kurset rettet mot potensielle tekniske bedømmere.

Kurset kan tas enten som en videreføring av innføring i de ulike kravene i akkrediteringsstandardene og -prosessen (dagen før) eller som et frittstående kurs.

Kurset vil gi grundigere forståelse for akkrediteringskravene, krav/veiledningsdokumenter, krav til rapportering, avviksformulering, vurdering av korrigerende tiltak og vilkår for å være teknisk bedømmer for norsk akkreditering.

Kurset tilpasses i stor grad til deltagerne, både med hensyn til innhold og nivå

Påmelding:

Fornavn*
Etternavn*
E-post*
Telefon / mobil
  
Fakturaadresse 
Virksomhetens/personens navn*
Organisasjonsnummer 9 siffer*
Fakturareferanse*
  
Informasjon for kursutforming 
Aktuell akkrediteringsstandard


  
Kort beskrivelse av din erfaring med akkreditering
  
Allergier, spesielle behov etc?