Du er her:

Teknisk bedømmerkurs

19.03.2020 09:00 - 19.03.2020 16:00

Norsk akkrediterings lokaler

2000 ,-

03.03.2020

Kurset rettet mot potensielle tekniske bedømmere.

Kurset kan tas enten som en videreføring av innføring i de ulike kravene i akkrediteringsstandardene og -prosessen (dagen før) eller som et frittstående kurs.

Kurset vil gi grundigere forståelse for akkrediteringskravene, krav/veiledningsdokumenter, krav til rapportering, avviksformulering, vurdering av korrigerende tiltak og vilkår for å være teknisk bedømmer for norsk akkreditering.

Kurset tilpasses i stor grad til deltagerne, både med hensyn til innhold og nivå

Påmelding:

Fornavn*
Etternavn*
E-post*
Telefon / mobil
  
Fakturaadresse 
Virksomhetens/personens navn*
Organisasjonsnummer 9 siffer*
Fakturareferanse*
  
Informasjon for kursutforming 
Aktuell akkrediteringsstandard


  
Kort beskrivelse av din erfaring med akkreditering
  
Allergier, spesielle behov etc?