Du er her:

Akkrediteringsstandarder og -prosess

09.09.2020 09:00 - 09.09.2020 16:00

Norsk akkrediterings lokaler

3500 ,-

01.09.2020

Kurset gir en innføring i de ulike kravene i akkrediteringsstandardene og prosessen for å bli akkreditert. Kurset gir økt forståelse for tekniske krav og krav til ledelse og organisasjon.

Det er et mål for Norsk akkreditering at deltakerne forstår verdien av akkreditering og hvorfor akkreditering er et godt verktøy til å vise kompetanse.

Kurset tilpasses i stor grad til deltagerne, både med hensyn til innhold og nivå. 

Agenda:

  • Akkreditering, akkrediteringskrav og akkrediteringsprosessen
  • Hensikten med styringssystemer
  • Oppbygging og innhold i samsvarsvurderingsstandarder
  • Gjennomgang av ledelseskrav i akkrediteringsstandarder

Målgruppen for kurset er

  • Personell fra bedrifter som vurderer å søke akkreditering
  • Kvalitetsledere
  • Internrevisorer
  • Tekniske bedømmere*

 

Kursavgift dekker nødvendige forberedelser, kursmateriell og lunsj kursdagen.

Påmeldingen er bindene etter påmeldingsfristen.

Norsk akkreditering følger de smittevernregler som til enhver tid er gjeldende.

 

* Kursets varighet 1 dag, men vil for nye tekniske bedømmere utvides med én ekstra dag 10. september. Dag 2 gir mulighet til å diskutere avviksformulering, internasjonale krav/veiledningsdokumenter, harmonisering mellom tekniske bedømmere og bedømmerrollen. 

Påmelding:

Fornavn*
Etternavn*
E-post*
Telefon / mobil
  
Fakturaadresse 
Virksomhetens/personens navn*
Organisasjonsnummer 9 siffer*
Fakturareferanse*
  
Informasjon for kursutforming 
Aktuell akkrediteringsstandard


  
Kort beskrivelse av din erfaring med akkreditering
  
Allergier, spesielle behov etc?