Du er her:

Akkrediteringsstandarder og -prosess

18.03.2020 09:00 - 18.03.2020 16:00

Norsk akkrediterings lokaler

3500 ,-

03.03.2020

Kurset vil bli gjennomført på Skype på grunn av smittefare ved Coronavirus.

Kurset gir en innføring i de ulike kravene i akkrediteringsstandardene og prosessen for å bli akkreditert. Kurset gir økt forståelse for tekniske krav og krav til ledelse og organisasjon.

Det er et mål for Norsk akkreditering at deltakerne forstår verdien av akkreditering og hvorfor akkreditering er et godt verktøy til å vise kompetanse.

Kurset tilpasses i stor grad til deltagerne, både med hensyn til innhold og nivå. 

Agenda:

  • Akkreditering, akkrediteringskrav og akkrediteringsprosessen
  • Hensikten med styringssystemer
  • Oppbygging og innhold i samsvarsvurderingsstandarder
  • Gjennomgang av ledelseskrav i akkrediteringsstandarder

Målgruppen for kurset er

  • Personell fra bedrifter som vurderer å søke akkreditering
  • Kvalitetsledere
  • Internrevisorer
  • Tekniske bedømmere*

 

Kursavgift dekker nødvendige forberedelser, kursmateriell og lunsj kursdagen.

Påmeldingen er bindene etter påmeldingsfristen.

 

* Kursets varighet 1 dag, men vil for nye tekniske bedømmere utvides med én ekstra dag 19 mars. Dag 2 gir mulighet til å diskutere avviksformulering, internasjonale krav/veiledningsdokumenter, harmonisering mellom tekniske bedømmere og bedømmerrollen. 

Påmelding til teknisk bedømmerkurs finnes her.

Påmelding:

Påmeldingsfristen har utløpt.