Du er her:

Akkrediteringsdag for medisinske laboratorier

10.09.2019 09:00 - 10.09.2019 16:00

Thon Hotel Arena, Lillestrøm

4800 ,-

03.09.2019

08:00   Registrering
09:00    Velkommen  v/ Direktør Cecilie Laake, Norsk akkreditering 
09:15   Innledning v/ Beate Brekke Hellerud, Norsk akkreditering 
09:30   Ny standard for medisinske laboratorier - ISO 15189 
    v/ Ida Mari Haugom, Norges representant i ISO/Casco gruppen som utarbeider ny standard og kvalitetssjef hos Fürst Medisinsk Laboratorium. 
10:15   Pause 
10:30   Fleksibel akkreditering og akkrediteringsomfang 
    v/Beate Brekke Hellerud, Norsk akkreditering  
11:00    Helse- og velferdsteknologi – muligheter og utfordringer med mobil helse og kunstig intelligens 
    v/ Hilde Lovett, Teknologirådet 
11:30   Lunsj 
12:30    Risiko og muligheter ved implementering av IT-systemer 
    v/Anders Bergmann, Teknisk bedømmer for Norsk akkreditering
13:30    Krav til medisinsk utstyr, status Medical Device Regulation  
    v/Petter Strømme og Bjørn Kristian Berge, Statens Legemiddelverk 
14:15   Pause 
14:30    Interne revisjoner og effektiviseringskrav 
    v/ Linda Hårstad Uthus og Hege Hartz, Divisjon for diagnostikk og teknologi, Akershus Universitetssykehus 
15:15   Står GDPR i veien for pasientsikkerhet? 
    v/Beate Skinningsrud, Avd. Medisinsk genetikk, Oslo Universitetssykehus 
15:45   Spørsmål fra deltakere til Norsk akkreditering 
16:15   Avslutning 

 

Påmelding