Du er her:

GLP-laboratorier

GLP-laboratorier

OECDs GLP-prinsipper er etablert for å kvalitetssikre undersøkelser av kjemikaliers skadevirkninger på helse og miljø.  I EU er det vedtatt at undersøkelser av visse typer kjemikalier skal utføres etter prinsippene for GLP. Som følge av EØS-avtalen har Norge innført tilsvarende regler.

Myndighetspålagt ordning

GLP er en myndighetspålagt ordning til forskjell fra akkreditering, som er en frivillig ordning. Regulerende myndigheter er de som kan kreve at et laboratorium som undersøker kjemikaliers (inkludert legemidler) skadevirkninger på helse og miljø skal være registrert i NAs GLP-register

Norsk akkreditering har plikt til å rapportere om GLP inspeksjoner til de norske regulerende myndighetene og til GLP-registeret i Brussel.

GLP krever at et forsøksopplegg skal gjennomføres etter gitte prinsipper. NA kontrollerer at forsøkene er utført i samsvar med disse, og kan når så er tilfellet bekrefte samsvar med GLP-prinsippene.

Fagansvarlig GLP

Portrettbilde av ansatt
Beate Brekke Hellerud
Seksjonssjef akkreditering og GLP

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 924 27 546

E-post: bbh@akkreditert.no

GLP-inspektør

Portrettbilde av ansatt
Anne Lise Lunde
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 996 99 521

E-post: alu@akkreditert.no

Les mer :