Du er her:

Kundetilfredshet

Kjære kunde

Vi i Norsk akkreditering ønsker å bli bedre. For å klare det må du fortelle oss hvor skoen trykker mest!

I denne kundetilfredshetsmålingen ønsker vi å få ditt syn på hvordan vi som organisasjon fungerer i kundedialog, på nett og som bedømmere ute hos dere.

Undersøkelsen er anonym.

1 = lite fornøyd, 10 = veldig fornøyd

Kundetilfredshetsmåling

1. Hva syns du om kommunikasjonen deres med Norsk akkreditering fungerer når det gjelder:
 
Innholdet i kostnadsestimater og prosjektplan fra Norsk akkreditering før bedømming?
Innhold i agenda og gjennomføring av denne under bedømming
Informasjon fra NA om personene som er med og bedømmer din organisasjon:
NAs tidsbruk

2. Hvor god synes du tilgjengeligheten til informasjon på NAs nettsider er med hensyn til:
 
Å finne dokumenter
Å finne akkrediteringsomfang for akkrediterte organisasjoner
Å finne kontaktinformasjon til NA
 

3. Hvor fornøyd er du med NAs bedømmere med hensyn til:
Kompetanse i bedømmerlag
Gjennomføring av bedømmelse
Rapportering fra bedømmelse

4. Andre tilbakemeldinger, forbedringsforslag eller kommentarer til NA