Veiledningsdokument slettes

D00086, tidligere NA dok 51, slettes fra NAs nettsider

D00086 var et veiledningsdokument for validering av EDB-systemer for gammel versjon av ISO 17025. Dokumentet er ikke lenger relevant.