Du er her:

Arkiv faglige artikler

Faglige artikler

10. oktober hadde Norsk Akkreditering sitt årlige kontaktmøte med Miljødirektoratet og verifikasjonsorgan som jobber i Norge.

29.07.2019

Ny definisjon av Kelvin og hva det betyr for sluttbrukerne. Endringen har kun betydning ved ekstreme temperaturer, kalt eller varmt.

Eurachem har gitt ut en ny versjon av veiledningen «measurement uncertainty arising from sampling». Veiledningen kan være nyttig for alle typer laboratorier.

EA en stemme
22.03.2019

EA har publisert et policy-dokument for "One Voice" som identifiserer policy og mekanismer for identifikasjon, analyse og håndtering av situasjoner der nasjonale akkrediteringsorgan bruker ulike standarder for samme aktivitet. Les mer på EAs nettdsid...

Akkdag2018
06.12.2018

Presentasjonar frå akkrediteringsdagen 2018

Standard Norge har nå publisert en norsk oversettelse av NS-EN ISO/IEC 17025:2017

mange på kurs

60 personar som jobbar med kvalitet på laboratorium samla for å lære om den nye versjonen av kvalitetsstandarden for prøvetaking, testing og vurdering.