Du er her:

Alle ansatte i Norsk akkreditering

Kontaktinformasjon for alle ansatte i Norsk akkeditering

Akkrediteringsansvarlig

Portrettbilde av ansatt Maarten Aerts
Maarten Aerts
Akkrediteringsansvarlig

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 413 91 183

E-post: mae@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Marianne Bergan
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 957 57 121

E-post: mbe@akkreditert.no

Prosjektkoordinator

Portrettbilde av ansatt Elin K. Berntsen
Elin K. Berntsen
Prosjektkoordinator

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 951 51 476

E-post: ekb@akkreditert.no

Lønns- og regnskapsmedarbeider

Portrettbilde av ansatt Charlotte Bjørno
Charlotte Bjørno
Lønns- og regnskapsmedarbeider

Telefon: 64 84 86 00

Mobil:

E-post: cbj@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt Beate Brekke Hellerud
Beate Brekke Hellerud
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 924 27 546

E-post: bbh@akkreditert.no

Akkrediteringsansvarlig

Portrettbilde av ansatt Tove Kristin Dokka
Tove Kristin Dokka
Akkrediteringsansvarlig

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 957 51 309

E-post: tkd@akkreditert.no

Arkivansvarlig

Portrettbilde av ansatt Anne Alida Enersen
Anne Alida Enersen
Arkivansvarlig

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 408 73 132

E-post: aem@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Vegar Evenrud
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 476 43 707

E-post: vev@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Anne Grændsen
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 916 96 009

E-post: agr@akkreditert.no

Seniorrådgiver

Hanne Øverby Haga
Seniorrådgiver

Telefon: +64 84 86 00

Mobil: +47 917 23 003

E-post: hoh@akkreditert.no