Du er her:

Sjefingeniør

Maarten Aerts

Mobil: 413 91 183
Telefon: 64 84 86 00
E-post: mae@akkreditert.no

Sjefingeniør Stab

Norsk akkreditering sin koordinator for nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Har fagansvar for akkrediteringsprosessen samt utvikling og etablering av nye akkrediteringsordninger.