Du er her:

Sjefingeniør

Maarten Aerts

Mobil: 413 91 183
Telefon: 64 84 86 00
E-post: mae@akkreditert.no

NAs koordinator for nasjonalt og internasjonalt samarbeid, og har fagansvar for akkrediteringsprosessen samt utvikling og etablering av nye akkrediteringsordninger.