Sertifiseringsordningene skiller mellom tre ordninger; system, produkter og personer

Systemsertifisering NS-EN ISO/IEC 17021

Standard for akkreditering av sertifiseringsorgan som sertifiserer styringssystemer.

Eksempler på styringssystemer er ISO/IEC 9001 kvalitetsstyringssystem, ISO/IEC 14001 miljøstyringssystem, ISO/IEC 22000 kvalitetsstyring i matproduksjon, ISO/IEC 3834 (1-5) kvalitetssystem for sveitsebedrifter, OHSAS 18001 helse og sikkerhetssystemer i arbeidslivet og ISO/IEC 13485 kvalitetssystem for produksjon av medisinsk utstyr.

I tillegg til NS-EN ISO/IEC 17021 er det utgitt en standard for akkreditering av ISO/IEC 22000 for matsikkerhet og en for akkreditering av ISO/IEC 27000 for sertfisering av IT-sikkerhetssystemer. Dette er henholdsvis ISO/TS 22003 og ISO/IEC 27006. Disse standardene referer på en rekke punkter til ISO/IEC 17021, men har i tillegg spesifikke krav til serifiseringsorgan som sertifiserer etter disse to standardene.

Produktsertifisering NS-EN ISO/IEC 17065

Akkrediteringsstandard for produktsertifiseringsorgan.

Personellsertifisering ISO/IEC 17024

Akkrediteringstandard for personellsertifisering. Standarden kan brukes for truckførerbevis, sveisesertifikater og for sertifisering av sjøfolk i henhold til IMO-regulativene mm.

EMAS

EMAS er EU/EØS-områdets frivillige miljøledelses og miljørevisjonsordning. Den reviderte forordningen fra januar 2010 gir også muligheter for registrering av virksomheter utenfor EU/EØS-området. Formålet med ordningen er å effektivisere og forbedre miljøarbeidet i virksomheter og organisasjoner, og formidle et troverdig budskap til omverden om resultatet av miljøarbeidet gjennom en tredjeparts godkjente miljøredegjørelse. NA er tredjeparts godkjenningsorgan i Norge.