Laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner er organisasjoner som  gjennomfører prøvetaking, tester og vurderer og fortolker analyser. Kalibrering av måleutstyr er også definert som laboratorievirksomhet.

NS-EN ISO/IEC 17025

Akkrediteringsstandard for alle typer prøvings- og kalibreringslaboratorier. Standarden brukes for å akkreditere alt fra medisinske laboratorier til feltkalibrering av måleutstyr. Standarden brukes også for akkreditering av prøvetaking og fortolkning av analysesvar.

NS-EN ISO/IEC 15189

Denne standarden er i prinsippet veldig lik 17025, men er spesialtilpasset medisinske laboratorier. Standarden kan ikke brukes på andre typer laboratorier enn medisinske laboratorier.

NS-EN ISO/IEC 17043

NS-EN ISO/IEC 17043 er kravdokument for akkreditering av arrangører av sammenlignende laboratorieprøving (SLP). SLP brukes for å sikre analyseresultater i alle typer laboratorier.