ISO/IEC 17020 er standarden for akkreditering av inspeksjonsorgan. Produkt som kan endre eigenskapar under bruk blir inspiserte etter egne metodar.

Akkreditering av inspeksjonsorgan kan vere lovgivarar eller andre premissgivarar sin måte å sikre harmoniserte inspeksjonar.

Eksempel på inspeksjonsområde er:

  • heiskontroll

  • inspeksjon av oppdrettsanlegg
     
  • kontroll med trykkpåkjent utstyr (gassbehaldarar ol.)