Følgende forhold er viktige for effektiv gjennomføring av akkreditering:

 • Ledelsen er motivert og går foran, kvalitetsarbeid er prioritet
 • Forhold rundt uavhengighet og upartiskhet er klargjort
 • Medarbeiderne er informert og deltar aktivt, ikke bare kvalitetsansvarlig
 • Det foreligger en framdriftsplan og et budsjett for arbeidet
 • Ledelsen følger opp arbeidet planmessig
 • Bedriften kjenner kravene og akkrediteringsprosessen
 • Det kan være en fordel å starte med et begrenset akkrediteringsomfang som senere kan utvides
 • Søkeren sender inn en fullstendig dokumentasjon
 • Det er klare kryssreferanser som viser hvor i dokumentasjonen man tilfredsstiller hvert krav i den relevante standarden
 • Sporbar akkreditert kalibrering av måleutstyr er etablert der det er mulig
 • Gjennomføring av korrigerende tiltak prioriteres høyt og gjøres raskt
 • Laboratorier etablerer og deltar i sammenlignende laboratorie prøvinger