En akkreditering kan endres ved at det søkes om utvidelse av akkrediteringsomfanget med f.eks. flere bransjer, områder, prøvingsmetoder, kalibreringsprosedyrer eller standarder for sertifisering osv. 

En slik søknad om utvidelse blir i prinsippet å behandle som en ny søknad.

Ved evt. overgang til reviderte standarder, vil kravene til håndtering følge generelle krav og retningslinjer fra IAF og EA, og vil bli kommunisert på våre nettsider.

Det generelle ledelsessystemet vil ved en utvidelse være vurdert tidligere, men tilleggsdokumentasjon knyttet til søknaden om utvidelse skal sendes NA.

En eventuell reduksjon av akkrediteringens omfang gjennomføres etter skriftlig anmodning fra organisasjonen.
Alle søknader skal formidles via NAs nettsider eller sendes på e-post til: akkreditert@akkreditert.no.