Bedømmelsesbesøket begynner med et innledende møte der bedømmerlaget og endelige plan for gjennomføring av besøket blir presentert. 

For laboratorier gjøres en gjennomgang av lokaler og utstyr samt gjennomføring av kalibrerings-/prøvingsprosedyrer. Resultatet fra eventuelle sammenlignende laboratorieprøvinger blir gjennomgått.

For sertifiseringsorgan, inspeksjonsorgan, miljøkontrollører og verifikasjonsorgan vil deler av bedømmerlaget observere organisasjonens evaluering av kunder, gjennomført hos kunden.

Alle funn blir notert. Bedømmelsesbesøket avsluttes med at bedømmerlaget har sluttmøte med organisasjonens ledelse og eventuelt berørt personale for en gjennomgang av resultatene. Funn blir rapportert og avviksrapport blir overlevert søkeren.