Du er her:

Sertifiseringsorgan

Sertifiseringsordningene skiller mellom tre ordninger; system, produkter og personer.

Akkreditering av sertifiseringsorgan omfatter:

  • NS-EN ISO/IEC 17021-1 Samsvarsvurdering - krav til organer som tilbyr revisjon og sertifisering av styringssystemer
  • NS-EN ISO/IEC 17065 Krav til sertifiseringsorganer for produkter, prosesser og tjenester
  • ISO/IEC 17024 Samsvarsvurdering - Generelle krav til organer for sertifisering av personell
  • EMAS - Akkreditering av miljøkontrollører (mer informasjon her)

Systemsertifisering

Hva er systemsertifisering?

Systemsertifisering er en støtte for å introdusere og vedlikeholde effektive prosesser samt for å styre og forbedre organisasjonens virksomhet. De største områdene for systemsertifisering er kvalitet og miljø. Arbeidsmiljø er et voksende område. Andre områder er informasjonssikkerhet, trafikksikkerhet og energi. Det er også standarder for systemsertifisering som er målrettet mot spesifikke bransjer, inkludert mattrygghet, sveiseprosesser og medisinske teknologiprodukter.

Fokus på kontinuerlig forbedring

Felles for alle systemsertifiseringer er at de fokuserer på kontinuerlig forbedring. Det innebærer planlegging av mål og prosesser, implementering av disse prosessene, evaluering av resultater og analyse av mangler - og deretter planlegging av nye tiltak.

Krav til systemsertifisering?

Vanligvis er det valgfritt for organisasjonen som introduserer et styringssystem for å sertifisere systemet. Imidlertid velger de fleste å sertifisere styringssystemet sitt som en anerkjennelse av samsvar og å holde liv i systemet. Det kan også være krav fra kunder eller myndigheter om at styringssystemer må være sertifisert.

Produktsertifisering

Produksertifisering er basert på krav

Produktsertifisering er basert på krav i form av produktstandarder eller andre nasjonale og internasjonale krav. Et sertifiseringsorgan bekrefter at produktet oppfyller gjeldende krav. Eksempler på sertifisering er CE-merking, KRAV-merking eller skogsertifisering.

Krav til produksjonsprosessen

Det blir stadig mer vanlig å også stille krav til produksjonsprosessen. Årsaken kan være at produktets egenskaper ikke kan bestemmes uten destruktiv testing eller at miljøkrav stilles til produksjon. Normalt kreves det også merking og produktinformasjon.

Krav til produktsertifisering?

For noen er det obligatorisk med en produktsertifisering, for andre områder er det frivillig. Dersom sertifiseringen er frivillig, må du gjøre deg kjent med kravene som gjelder og estimere om det er verdt å sertifisere.

Norsk akkreditering sertifiserer innen områdene:

Dette skjer i samsvar med akkrediteringsstandarden xx. Denne kan kjøpes via Standard Norge. 

Personellsertifisering

Kravene til kompetanse øker

Kravene til kompetanse øker i arbeidslivet. Dette øker også behovet for å kunne evaluere og bekrefte folks ferdigheter. Personellsertifisering er en måte å verifisere kompetanse på. Det kan også være en måte å forbedre kvaliteten på et profesjonelt område eller å erstatte gamle systemer for godkjenning eller autorisasjon av personer.

Hva kreves for å bli sertifisert?

Hva som kreves for å bli sertifisert, avhenger av yrket eller kompetanseområdet. Områder med akkreditert personellsertifisering kan variere fra inspeksjonsteknikker og sveisere til kontrollledere og energieksperter. Muligheten til å bli sertifisert er åpen for alle.

Hva inneholder en personellsertifisering?

En personellsertifisering inkludere:

  • En undersøkelse av søkerens kompetanse der eksamenen kan inneholde teoretiske og praktiske deler.
  • En overvåking av sertifikatet, hvis aktuelt i henhold til sertifiseringskravene, som bekrefter at sertifiseringskompetansen opprettholdes i løpet av sertifikatets gyldighet resertifisering ved fornyelse av sertifikatet.

I denne guiden fra den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO om hva som kreves av en sertifiseringsordning eller kravspesifikasjon for en akkreditert.

Tekniske meldinger

Oversikt over tekniske meldinger

Fra tid til annen kan det skje endringer i en standard. Her finner du informasjon om de viktigste endringene!

For å få oppdaterte nyheter fra oss - meld deg på vårt nyhetsbrev. 

Kontakt oss

Har du spørsmål direkte knyttet til akkreditering innen sertifiseringsorgan, ta kontakt med oss: 

Seksjonssjef akkreditering

Portrettbilde av ansatt
Tove Kristin Dokka
Seksjonssjef akkreditering

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 957 51 309

E-post: tkd@akkreditert.no

Prosjektkoordinator seksjon akkreditering

Portrettbilde av ansatt
Hilde M. P. Johansen
Prosjektkoordinator seksjon akkreditering

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 901 07 189

E-post: hpj@akkreditert.no

Gebyr og kostnader

Oversikt over gebyr og kostnader

Betaling for Norsk akkrediterings tjenester er fastsatt i Forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester. Forskriften er vedtatt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Les mer om gebyr og kostnader her!