Du er her:

EU ETS kontaktmøte 2020

8. oktober hadde Norsk akkreditering sitt årlige kontaktmøte med Miljødirektoratet og verifikasjonsorgan som jobber i Norge

 

Dette er et årlig erfaringsmøte som gjennomføres for å styrke verifikasjonsordningene for EUs klimakvotesystem i Norge.

 

Dagsorden for møtet var:

1. Velkommen (Norsk akkreditering)

2. Kort om utslippsrapportering 2019 (Miljødirektoratet)

3. Status for arbeidet med tildeling (Miljødirektoratet)

4. Status for regelverk, veiledere og maler (Miljødirektoratet)

5. Informasjon fra Norsk akkreditering (Norsk akkreditering)

6. Oppsummering AV training webinar (Norsk akkreditering)

7. Eventuelt

 

Presentasjonene fra kontaktmøtet finner du her:

Miljødirektoratets informasjon

Norsk akkrediterings orientering