I 2014 innførte Skatteetaten elektroniske skattekort (e-skattekort).  Etter at du har søkt om skattekort vil du motta en skattetrekksmelding som inneholder opplysninger om hvilket skattekort du har fått. 

Du vil ikke lenger motta skattekortet på papir.

Norsk akkreditering henter skattekortet ditt elektronisk fra Skatteetaten etter at du har bestilt det.  

Søk om skattekort på dette skjemaet (skatteetaten.no)

Om skattekontoret trenger ytterligere informasjon om Norsk akkreditering kan det henvises til denne siden.

Skattekort for personer med D-nummer (utenlandske)

Har du tidligere møtt på skattekontoret og gjennomført ID-kontroll, trenger du ikke møte opp igjen neste år. Har du D-nummer og trenger skattekort, kan du enkelt ordne dette på egenhånd uten å møte opp på skattekontoret.

Søknadskjemaet (RF-1209 Søknad om skattekort for utenlandske borgere) fylles ut så fullstendig som mulig – BRUK BLOKKBOKSTAVER

Og send skjemaet via post til:

Skatt øst Oslo
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Hvis du ikke hadde skattekort i fjor må du søke om nytt skattekort ved personlig oppmøte på et av de utvalgte skattekontorene eller Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere.

Ta med deg:
  • Søknad om skattekort (skjema RF-1209). Fyll ut søknaden og ta den med til skattekontoret/servicesenteret.
  • Gyldig pass eller nasjonalt ID-kort som er godkjent som reisedokument i Schengenområdet. ID-kort må ha bilde og vise statsborgerskap og kjønn.
  • Arbeidskontrakt eller skriftlig tilbud om arbeid.

Dersom du kommer fra et land utenfor EU/EØS, må du også dokumentere at du har rett til å arbeide i Norge.