NAs bedømmerkurs er primært beregnet på potensielle tekniske bedømmere.

NAs bedømmerkurs er primært beregnet på potensielle tekniske bedømmere, men også andre interesserte kan ha nytte av kursene. 

Bedømmerkursene settes opp for de forskjellige fagområdene, hovedsakling innen laboratoriefagene. For akkreditering av medisinske laboratorier setter vi ofte opp spesialierte kurs, når vi trenger flere bedømmere. 

Kursene er primært for spesielt inviterte, men har vi kapasitet tar vi også med betalende deltakere.

Ofte er deltakerne interne i Norsk akkreditering som er under opplæring for å bli ledende bedømmere. 

Kursene gir en innføring i bedømmerteknikker og hvilke rutiner NAs ledende og tekniske bedømmere skal følge. Det er flere sesjoner med gruppearbeid hvor deltakerne blir trent i å tolke akkrediteringsstandardene og å formulere avvik. 

Det er en fordel om deltakerne på kursene har teoretisk og praktisk erfaring fra et teknisk fagområde. Kjennskap til kvalitetssikring generelt og akkreditering spesielt er også en fordel.

Deltakere oppfordres til å sette seg inn i akkrediteringsstandardene før kursstart for å få et større faglig utbytte av kurset.