Du er her:

Nye tekniske bedømmere

Norsk akkreditering evaluerer organisasjoner innen en lang rekke kompetanseområder. Derfor har vi bruk for eksperter, som kan bistå i bedømmelsen av organisasjonene.

Som tekniske bedømmer inngår du i et bedømmerlag og undersøker konkrete oppgaver knyttet til akkreditering. Arbeidet gjøres på konsulentbasis og kan omfatte en rekke oppdrag hvert år.

Krav til tekniske bedømmere: 

Du bør ha flere års erfaring i ditt fagfelt. Erfaring du har opparbeidet gjennom, for eksempel, industrivirksomhet, spesialisert laboratoriearbeid eller gjennom sertifiserings- eller inspeksjonsaktiviteter på relevante områder.

For å jobbe som teknisk bedømmer i NA må du ha gode norsk- eller engelskferdigheter, både muntlig og skriftlig.

Generell erfaring innen revisjon kvalitetssystemer og kunnskap om ISO 9001 er også verdifullt.

Bedømminger gjøres lokalt hos den bedriften som skal akkrediteres. Reising er derfor nødvendig.

Du må være godkjent som teknisk bedømmer av Norsk akkreditering eller andre akkrediteringsorganer.

For å bli godkjent som teknisk bedømmer av NA må du gjennomføre et bedømmerkurs.

Interessert?

Rekruttering av tekniske bedømmere

Vanligvis rekrutterer vi tekniske bedømmere fra faggrupper vi kjenner, eller fra deltakere på våre bedømmerkurs.

Mener du at du har den nødvendige kompetansen, og ønsker å jobbe som teknisk beødmmer for oss kan du ta kontakt med oss.

Vi trenger ofte flere tekniske bedømmere, og muligens akkurat din ekspertise.

For tiden ser vi etter tekniske bedømmere innen følgende fagfelt:

Laboratorieakkreditering:

  • Kjemi (P12)
  • Mikrobiologi (P16)
  • Veterinærmedisin (P27)
  • Immunologi og transfusjonsmedisin (M01)

Akkreditering av inspeksjonsorgan:

  • Akvakultur (i06) 
  • Trykkpåkjent utstyr og rør (i09)