Her finnes informasjon for dere i forbindelse med oppdrag som eksterne bedømmere eller eksperter for Norsk akkreditering