Du er her:

Nye tekniske bedømmere

Norsk akkreditering bedømmer samsvarsvurderingsorganer innen en lang rekke kompetanseområder. Til dette har vi behov for eksperter som kan bistå i bedømmelsen av virksomheter som søker akkreditering eller som allerede er akkreditert.

Bedømmerlag

Du vil være en del av et bedømmerlag

Som teknisk bedømmer inngår du i et bedømmerlag og har konkrete oppgaver knyttet til bedømmelse av en virksomhets tekniske kompetanse. Arbeidet utføres på konsulentbasis, og du får en kontrakt for hvert enkelt bedømmeroppdrag. Bedømmingene blir i de fleste tilfeller utført hos den virksomheten som søker akkreditering eller som er akkreditert. Den kan eventuelt utføres hos en av deres kunder dersom du skal observere for ekesempel et sertifiseringsorgan når de gjennomfører en av sine revisjoner. Reising må derfor påregnes.

Om bedømmerkurs

På denne siden kan du lese mer om Norsk akkrediterings bedømmerkurs!

Formell godkjenning

Godkjent som teknisk bedømmer

Du må være formelt godkjent som teknisk bedømmer av Norsk akkreditering eller andre internasjonale akkrediteringsorgan før du kan påta deg oppdrag som teknisk bedømmer. Om du mener at du har nødvendig kompetanse og ønsker å jobbe som teknisk bedømmer for Norsk akkreditering, må du gjerne kontakte oss.

Krav til tekniske bedømmere

For å bli godkjent som teknisk bedømmer av Norsk akkreditering, må du tilfredsstille de kompetansekriteriene som gjelder bedømmere og som er utarbeidet på grunnlag av internasjonale krav til akkrediteringsorgan. I tillegg må du gjennomføre et bedømmerkurs, og/eller annen opplæring avtalt med Norsk akkreditering.

Erfaring og kunnskap

Ønsker erfaring og kunnskap

Du bør ha flere års erfaring innenfor ditt fagfelt. Dette kan være erfaring du har opparbeidet deg gjennom for eksempel arbeid i industrien, tilsynsorganer, laboratorier, sertifiseringsorganer eller inspeksjonsorganer.

For å bli godkjent som teknisk bedømmer i Norsk akkreditering må du ha gode norsk- eller engelskferdigheter, både muntlig og skriftlig. Generell erfaring innen revisjon av kvalitetssystemer og kunnskap om ISO 9001 er også verdifullt.