Du er her:

WADA-akkreditering

Kursdeltakere på WADA training

Indira Secic representerte Norsk akkreditering på WADA-kurs for versjon 10 av WADAs internasjonale standard for laboratorier

WADA bruker akkrediterte analyser i sin kontrollvirksomhet for å fremme en ærlig og dopingfri idrett. Dette gjør de for at rettssikkerheten til idrettsutøvere skal ivaretas uansett hvilket lands anti doping-organisasjoner som tar prøver. Antidoping-arbeidet er helt avhengig av tillitt, tillitt mellom utøvere og mellom utøvere og antidoping-systemet. I Norge har vi ett akkreditert laboratorium som leverer analyser i dette systemet, Hormonlaboratoriet og Norges laboratorium for dopinganalyse ved Oslo universitetssykehus.

ILAC, den internasjonale samarbeidsorganisasjonen for akkrediteringsorgan, og WADA har en avtale om ekstra oppfølging av alle laboratorier som akkrediteres for anti doping analyser. For å opprettholde denne akkrediteringen må også Norsk akkreditering sikre at vi har rett kompetanse. Hos oss er det Indira Secic som ivaretar denne kompetansen.

Norges laboratorium for dopinganalyse

Oslo universitetssykehus HF, Hormonlaboratoriet og Norges laboratorium for dopinganalyse er akkreditert for World Anti-Doping Code and international Standard for laboratories (ISL).