Du er her:

Den internasjonale akkrediteringsdagen

WAD poster illustrasjon

Akkreditering, støttet av internasjonalt avtalte standarder, spiller en viktig rolle i konkurransedyktige markeder for nasjonal og grenseoverskridende handel.

Det blir stadig viktigere for bedrifter å senke kostnadene eller tilfredsstille kontraktsvilkår samtidig som man opprettholder tillit til at produkter er trygge og i samsvar med tekniske spesifikasjoner.

Kompleksiteten i dagens forsyningskjeder øker behovet for å sikre tillitt til målinger, tester, inspeksjoner og sertifiseringer som utføres i andre land. Uten tillit risikerer den frie utvekslingen av varer og tjenester å bli hindret av tekniske barrierer eller varierende kvalitetsnivåer, og dermed øke kostnadene for bedrifter og forbrukere.

Temaet for årets Verdens akkrediteringsdag, 9. juni 2019, fokuserer på hvordan akkreditering gir verdi i forsyningskjeder og for anskaffelsesaktiviteter.

80 % av handelen innebærer elementer av testing, kalibrering, inspeksjon og sertifisering, samlet kjent som samsvarsvurderinger (Kilde: OECD). En rapport, utarbeidet av World Trade Organization Economic Research and Statistics Division, viser at feil bruk av samsvarsvurderinger utgjør 10 % av rapporterte frihandelshendelser, Specific Trade Conserns (STC).

Akkreditering spiller en viktig rolle i å redusere kostnadene ved handel, øke teknologioverføringen og redusere behovet for duplikattestesting. Det gjør det også mulig for bedrifter å integrere seg i globale forsyningskjeder, da de kan demonstrere produktkvalitet gjennom et felles "teknisk språk" som trengs for å etablere tillit mellom forretningspartnere.

Business Benefits

Standarder, sertifsering, testing og akkreditering hjelper industri å redusere kostnader og øke effektivitet over hele verden. Med gjensidig anerkjennelse kan bedrifter handle internasjonalt med trygghet for at varer aksepteres som trygge og i samsvar med standarder og regler, uansett hvilke land man velger å handle med. 

Public Sector Assurance

Det er ikke bare i Norge akkreditering brukes for å styrke offentlig myndighetsutøvelse for  vurdering av tekniske krav. Public Sector Assurance er en nettside hvor akkrediteringssystemet og standardiseringsorganisasjonene viser hvordan akkrediterte systemer kan brukes i offentlig myndighetsutøvelse i en rekke forskjellige land.