Du er her:

Vårens EA-møter

Illustrasjon EA

I mars er internasjonalt samarbeid i fokus med møter i EA for medlemmer og interesserte parter.

Å drive effektivt internasjonalt samarbeid om akkreditering krever at vi møtes. I EA er det hektisk møteaktivitet i mars for å forberede EAs generalforsamling i mai. Møtene er også en arena for å samstemme de Europeiske akrediteringsorganene før ILAC og IAFs «mid term» møter i april.

12. mars - Horizontal Harmonization Committe (HHC), Brussel

HHC er ansvarlig for alle aspekter relatert til harmonisert implementering av ISO/IEC 17011 og relevante ILAC, IAF og EA dokumenter. Spesielt fokus ligger på harmonisering mellom de Europeiske akkrediteringsorganene når det gjelder gjennomføring av akkreditering av samsvarsorganer i henhold til ISO/IEC 17025, - 17020 etc.

Under møtet i EA HHC i er det fokus på harmonisering mellom akkrediteringsorganene. Vi skal diskutere hvilke verktøy vi kan bruke for å sikre at vi gjør tilstrekkelig like vurderinger. Dette omfatter bl.a. hvilken akkrediteringsstandard vi bruker ved akkreditering for tekniske kontrollorgan, hvordan vi går fram med hensyn på bedømmelser utenfor eget land, krav ved bruk av akkrediteringsmerker og -logoer og akkreditering for nye ordninger.

For Norsk akkreditering er det direktør Inger Cecilie Laake og Hanne Øverby Haga som møter.

12. – 14. mars - Inspection Committee & Certification Committee Meetings (IC/CC), Oslo

EA er en medlemsorganisasjon, og vi er helt avhengig av at de nasjonale akkrediteringsorganene stiller som vertskap for de fleste møtene. Denne våren er det NAs glede å invitere ca. 80 delegater til tre dager med møter i IC og CC i Oslo.

IC er arenaen for å diskutere alle saker knyttet til akkreditering av samsvarsorgan som utfører inspeksjonsaktivteter.

Høydepunkter fra agendaen:

 • Application of new technology (e.g. drones) in the field of inspection 
 • Application of ISO/IEC 17020 in the field of crime scene investigation (CSI).
 • Type approval - vehicles
 • Accreditation bodies, client and stakeholder associations


I CC er det akkreditering av alle typer sertifiseringsorgan som er tema.

Høydepunkter fra agendaen:

 • CertiiF Database for ISO 17024 certificate validation 
 • Accreditation of CBs for AQAP 
 • Use of technical experts for persons certification accreditation that are certified by the same CB
 • EA policy for accreditation of certification activities under PDO/PGI/TSG, wine products, spirits and aromatised wine products
 • Proposal for new Working Group on ICT and Data Security

For Norsk akkreditering er det Tove Kristin Dokka som er fast medlem i både IC og CC. Når møtene arrangeres i Oslo stiller vi mannsterke med Brian Reed, Beate Brekke Hellerud og Elena Petrovich tilstede.

13.-14. mars - Communications and Publications Committee (CPC), Zagreb

CPC er forum for deling av ideer og erfaringer, og diskusjoner om kommunikasjonsaktiviteter i EA, for nasjonale akkrediteringsorgan og for akkrediterte samsvarsorgan. Komiteen støtter EAs sekretariat faglig i kommunikasjonsspørsmål og produserer strategier, materiell som brorsjyrer og innhold til EAs nettsider, http://www.publicsectorassurance.org/ og http://business-benefits.org/.

Høydepunkter fra agendaen:

 • Brainstorming on expectations and communication tools available to use to targeted National stakeholders/regulators
 • Social Media - Progress report and future plans
 • EA MLA Mark
 • Guide for the Use of Standards and Accreditation in public procurement
 • World Accreditation Day 2019
 • IAF database Cert search

For Norsk akkreditering er det Knut Thomas Sjølie som stiller i møtene.

27.-28 mars - Laboratory Committee meeting (LC), Paris

LC er forum for alle sprøsmål knyttet til akkreditering av laboratorier i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO 15189 og akkreditering av sammenlignende laboratorieprøving i henhold til ISO/IEC 17043.
Det er for tiden implementeringen av den nye versjonen av ISO/IEC 17025 som preger agendaen i disse møtene.

Høydepunkter fra agenda:

 • EA-4/22 EA Accreditation of Pesticide Residues Analysis in Food and Feed
 • Revision of EA-4/17 Scopes of medical laboratories and
 • EA-4/20 Guidance for assessment of Point Of Care Testing (POCT) – progress report
 • Revision EA-INF/13 Opinions and Interpretations
 • Revision of EA-4/02 Expression of Uncertainty in Calibration
 • Revision of EA-4/18 Guidance on the level and frequency of Proficiency Testing Participation – update
 • EA - 4/14 The Selection and Use of Reference Materials – update
 • Presentation of the finalized questionnaire on difficulties met with the new ISO/IEC17025

For Norsk akkreditering er det Maarten Aerts som deltar i komiteen.