Du er her:

Justering av priser fra 1.1.2020

Nærings- og fiskeridepartementet vedtok 13. november å øke timepris, årsgebyr og søknadsgebyr med 3,2 %, avrundet til nærmeste 10 kroner.

Endringene er i tråd med den alminnelige kostnadsøkningen. Endringen er så begrenset at det ikke gjennomføres høring for endringen i forskriften, jf forvaltningsloven §37 fjerde ledd bokstav c.

De nye prisene som gjelder fra 1.1.2020 sammenlignet med 2019:

Gebyr 2019     2020
Saksbehandlingsgebyr / timepris 1 550   1 600
       
Årsgebyr 3 380   3 490
  11 230   11 590
       
Søknadsgebyr 3 380   3 490
  11 230   11 590
       
Adm.- og harmoniseringsgebyr 105   110

 Se endringsforskriften i lovdata her