Du er her:

Justering av priser fra 1.1.2019

Prisene på Norsk akkrediterings tjenester justeres fra 1.1.2019. Det er kun prisjustering i tråd med den alminnelige kostnadsveksten på 2,9 %.

Nærings- og fiskeridepartementet vedtok 6. desember å øke timepris, årsgebyr og søknadsgebyr med 2,9 %, avrundet. Administrasjons- og harmoniseringsgebyr ble samtidig økt til 105 kroner.
Endringene er i tråd med den alminnelige kostnadsøkningen. Endringen er så begrenset at det ikke gjennomføres høring for endringen i forskriften, jf forvaltningsloven §37 fjerde ledd bokstav c.

De nye prisene som gjelder fra 1.1.2019 sammenlignet med 2018:

Gebyr  2018  2019 
Saksbehandlingsgebyr/timepris 1 505 1 550
Årsgebyr 3 280 3 380
  10 910 11 230
Søknadsgebyr  3 280 3 380
  10 910 11 230
Adm.- og harmoniseringsgebyr  100 105 
Se endringsforskriften i lovdata her