Du er her:

Bli bedre kjent med Stian

Bli bedre kjent med Stian


Norsk akkreditering har tilsatt flere nye medarbeidere det siste året og her har du mulighet til å bli litt bedre kjent Stian Nordal Sundbakken, som er ansatt som ledende bedømmer innen prøving.
 

Maritim bakgrunn

Stian er utdannet skipsoffiser og har en bachelorgrad i nautikk, maritim økonomi og ledelse. Arbeidserfaringen har han opparbeidet seg gjennom å være matros, overstyrmann på offshore fartøy innen olje og kontrollroms operatør på en borerigg i Nordsjøen.

Før Stian kom til Norsk akkreditering jobbet han 6 år som godkjenningsingeniør i DNV GL AS, i den Maritime divisjonen. 

Viktig med tillit til norske produkter og tjenester

Stian mener akkreditering er en ordning som har et viktig samfunnsmandat. «For meg så er det viktig at alle forbrukerne kan ha tillit til norske produkter og tjenester, også at de anerkjennes internasjonalt. Akkreditering som ordning danner grunnlaget for annerkjennelse og tillit til varer og tjenester på tvers av landegrenser.», sier han. 

Alle vil ha rent drikkevann i springen

Stian sier videre at «vi har alle rent drikkevann i springen, men de færreste av oss vet hva akkreditering betyr for rent drikkevann. Norsk akkreditering som forvaltingsorgan bidrar til å sikre kvaliteten på drikkevann igjennom å vurdere kompetansen til testlaboratoriene som analyserer drikkevannet.» 

Hva gjør en ledende bedømmer i Norsk akkreditering?

Som ledende bedømmer i Norsk akkreditering, så har man veldig mange forskjellige oppgaver. Dette kan være alt fra prosjektledelse, saksbehandling, bedømming og deltakelse i ulike faglige forum både nasjonalt og internasjonalt.

Primæroppgavene til en ledende bedømmer er å jobbe med samsvarsvurdering når man bedømmer de ulike virksomhetene som man følger opp. Ved bedømmelser er man leder av et bedømmerlag bestående av fageksperter. «Det er kombinasjonen av det viktige samfunnsoppdraget og at man får jobbe med så mange ulike fagfelt som gjør jobben både meningsfylt og spennende.» sier Stian.  

Ingen dager er like

Stian hevder at ingen dag er lik, at noen dager er fylt med ulike møter, at noen dager vurderer han saksbehandlingsinformasjon, noen dager er han på reise i forbindelse med bedømming og andre dager rapporterer han og avslutter prosjekter.

«Det er mange ting jeg liker med Norsk akkreditering, men først og fremst det at man jobber innenfor forskjellige fagområder. Så har jeg også veldig mange hyggelige kollegaer i NA!» sier Stian Nordal Sundbakken. 

Hvordan har COVID-19 påvirket arbeidet?

Stian startet i jobben når Norsk akkreditering og Norge var i «lock-down». Han føler at utfordringene i hverdagen i stor grad skyldes COVID-19 og de restriksjonene det viruset fører med seg. «Jeg er en sosial person og gleder meg til at samfunnet kommer til en ny normal, hvor vi kan omgås mennesker igjen.» sier han.

Stian sier videre at «min arbeidshverdag er definitivt påvirket av COVID-19. Viruset har medført at det er redusert reisevirksomhet, det meste av bedømmingsaktiviteter utføres digitalt. I perioder har jeg som andre, også måttet jobbe hjemmefra. Kontoret i stuen er ganske annerledes enn Norsk akkreditering sine kontor i Stortorget 26. Men i en utfordrende hverdag er det viktig å anerkjenne det positive og vår tilpasningsdyktighet er virkelig noe som vi alle bør være stolte av!»


Stian er bosatt i Fetsund med samboer og to barn.

Her kan du lese mer om det å jobbe i Norsk akkreditering.